Una forma que piensa
Exposición colectiva | Do 14 ao 22 de febreiro
Galería Atlántica | Nóvoa Santos, 13 A Coruña